Cognative Qualitative

Cognative Qualitative

A kvantitatív elemzések szerint jó a termék, a kínált szolgáltatás? Minden rendben az összes jellemzővel? Mégsem teljesít jól a piacon?

Lehet, hogy vannak olyan jellemzők, amelyek nem teljesen kézenfekvőek. Egy márka teljesítményében a racionális jellemzők csak a jéghegy csúcsát adhatják.

A direkt módszerekkel nem tettenérhető jellemzőket derítse fel a Cognative Qualitative módszereivel!

Az eszköztár amit kínálunk:

  • Hagyományos kvalitatív eszközök: fókuszcsoport, mini-fókuszcsoport, egyéni és páros interjúk, szakértői interjúk
  • Etnográfiai, kulturális antropológiai módszerek: a fogyasztók viselkedésének, életviláguk kialakításának megértése a megfigyeléses, nem beavatkozó adatgyűjtési technikákkal. Ezt a kutatási megközelítést digitális környezetben is alkalmazzuk, például digitális vizuális naplók segítségével
  • Branding & Marketing: a márkavizsgálatokban a márkák szerepét a fogyasztói narratívákban próbáljuk értelmezni, a márkaérték alkotóelemeit letapogatva
  • Digitális kvalitatív kutatások: a bulletin board, chatroom-szerű ülések mellett passzív adatgyűjtési technikákat is alkalmazunk
  • Big Data/ Smart Data vizsgálatok kvalitatív kiegészítése: az adatelemzések, szegmentációs vizsgálatokat a teljes kép kialakításához kvalitatív elemzésekkel egészítjük ki

További termékeink

2024 © Minden jog fenntartva. Cognative Kft.

Website by 2dots