Cégünkről

Történetünk

A piackutatási szakmai karrierünket 1995-ben kezdtük, több multinacionális cégben szereztünk tapasztalatot.
A Cognative jogelődje 1999-ben alakult INRA Hungary néven.
2002. november 12-től tulajdonosi szerkezetében független, teljes magyar tulajdonú céggé váltunk.
2003. január 1-től nevünk Cognative-re változott.

Guide to the Land of Mind:

Minden egyes üzleti döntés meghozatalához az észlelés, érzelmek, gondolatok és attitűdök szövevényén kell keresztüljutnunk, legyenek azok fogyasztók, vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők, vagy éppen viszonteladók, üzleti partnerek, akár tulajdonosok, alkalmazottak, akik a döntésben, vagy annak eredményében szerepet játszanak.

Útmutatás a döntéshozók nyelvén

Egy őslakos, aki ismeri a terep minden zegzugát, tudja, hol lehet gyorsabban keresztüljutni, de tisztában van a veszélyekkel is, ezáltal olyan biztonsággal közlekedik, ahogyan egyetlen turista sem képes.

A Cognative ugyanezt a biztonságot és célirányosságot kínálja Önnek a megismerés terén. Tapasztalataink, továbbá a külső és belső forrásból származó információk integrálása révén teljes mélységében megismerjük és megértjük a különböző piaci helyzeteket és problémákat, így nyújtunk útmutatást – a döntéshozók nyelvére tolmácsolva.

Az emberi viselkedés szakértő tolmácsai, interpretátorai vagyunk – native speakers of cognitive sciences.

Jártasak vagyunk…

 • az általános piacfeltárás
 • a piaci szegmentáció
 • a koncepciók, termékek, csomagolások vagy márkanevek kifejlesztése
 • az árstratégia kialakítás
 • a kommunikációs tevékenység tervezése és utólagos értékelése (a kommunikációs anyag jellegétől és természetétől függetlenül)
 • a márkamenedzsment
 • a vásárlási döntéshozatal és
 • az ügyfélmegtartás / ügyfél-elégedettség mérése terén.

 

Használt interjúmódszerek

 • Egyéni mélyinterjú (szakértői interjúk)
 • Triádok, páros interjúk
 • Családinterjúk
 • Fókuszcsoportos interjúk (pl. konfliktuscsoport,  pszichodráma eszközök használata)
 • Mini-fókuszcsoportok
 • Kultúrantropológiai megfigyeléses módszerek

Használt technikák

 • Direktív, irányított kérdezéstechnikák
  Pl. mit gondol az adott termékről, hogyan használja, milyen gyakorisággal, stb. a tudatos tartalmak feltárására
 • Non-direktív kérdezéstechnikák
 • Projektív, kreatív technikák, pl. Szóbuborék, megszemélyesítés/kínai portré, mondatkiegészítés, elképzelt ország/bolygó, asszociációk, térképkészítés, rajz- és kollázstechnikák
 • Diagnosztikai jellegű kutatások
 • Termékkoncepciók tesztelése
 • Reklámkoncepciók tesztelése
 • Csomagolás tesztelése

Piaci jelenségek feltárása

 • Piacpercepció
 • Pozicionálás és át/újrapozicionálás
 • A márkaimázs egyes elemeinek vizsgálata

Kvalitatív kutatások

 • Mind a hagyományos interjúhelyzetek (stúdió, otthoni, irodai), alkalmazásában
 • Mind a digitális technikák alkalmazásában fel tudunk mutatni jártasságot

2024 © Minden jog fenntartva. Cognative Kft.

Website by 2dots